شرایط و ضوابط بازپرداخت

Refunding terms and conditions:
اگر هر دانش آموزی منهای يا منفي ده درجه (-10) بگیرد. او حق بازپرداخت پول را نخواهد داشت.

🛑هر دیر پیوستن به کلاس = -1
🛑هر غیبت ياغير حاضري = -1
🛑عدم انجام تکالیف = -1
🛑دو آزمون اصلی وجود دارد. غیبت در هر امتحان = -5

در صورتی که دانشجو طبق لیست بالا شرایط و ضوابط ما را رعایت کند، تنها 70 درصد پول مسترد خواهد شد.

دانشجو نمی تواند قبل از اتمام ترم مبلغی را مسترد کند.
دانشجو باید از طریق ایمیل ([email protected]) برای بازپرداخت درخواست دهد.

ایمیل بازپرداخت باید 48 ساعت پس از امتحان نهایی ارسال شود.

فرآیند بازپرداخت از ارسال ایمیل بازپرداخت دو هفته طول می کشد.

fa_IR
Open chat